XAML

Layout trong Android

Xin chào, nếu bạn là người mới bắt đầu tìm hiểu Android, là người mới “chập chững” với những dòng code đầu tiên; bạn sẽ quan tâm tới phần nào? Còn với mình, mình sẽ tìm cách thiết kế một giao diện đơn giản trước. Và để làm điều đó bạn cần biết về layout. […]

Read More

Bản địa hóa ứng dụng Windows Phone 8 XAML – Phần 1

Tạp chí Lập trình – Tác giả bài blog này là Dan Zucker – quản lý chương trình (Program Manager) trong nhóm phát triển Windows Phone. Đây là Phần 1 của một loạt bài gồm hai phần. Phần 1 sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu hơn về các mô hình chuẩn của việc […]

Read More