WPF

[WPF3] Các điều khiển (control) cơ bản

Trong lập trình giao diện người dùng, điều kiển (Control) là các nhân tố quan trọng cấu thành nên giao diện người dùng, cho phép họ giao tiếp với ứng dụng. Control có thể được hiểu một cách đơn giản là các phần tử trên một cửa sổ như các nhãn (Label), hộp soạn thảo […]

Read More

[WPF2] Bài trí giao diện trong ứng dụng

Bài 1 Tổng quan về WPF. Bài trước đã giới thiệu sơ lược về WPF và hướng dẫn cách tạo ra một ứng dụng WPF đơn giản là Hello World. Bài này giới thiệu cách thức bố trí giao diện trong ứng dụng WPF. Phần đầu sẽ giới thiệu về các dạng panel, một sự […]

Read More

[WPF 1] Tổng quan về Windows Presentation Foundation

[WPF2] Bài trí giao diện trong ứng dụng Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện […]

Read More