training

Windows Phone 8 Training

Ngày 26/2 và 27/2 tới đây sẽ có một buổi tập huấn về phát triển ứng dụng cho Windows Phone 8 do Nokia Developer Consultancy Netwwork phối hợp với Nanyang Polytechnic của Singapore tổ chức. Tại buổi tập huấn này, các lập trình viên sẽ được nghe trình bày về những tính năng mới của […]

Read More