Sort()

Sắp xếp thật đơn giản phần II

Trong bài sắp xếp thật đơn giản tôi đã hướng dẫn cách sắp xếp tăng dần theo thứ tự tự nhiên. Nhưng thực tế chúng ta thường cần sắp xếp một Collection theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tôi sẽ hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề này qua việc dùng java.util.Collections hoăc java.util.Arrays và […]

Read More

[C#] Sử dụng IComparable và IComparer để sắp xếp dữ liệu

Trong C#, khi bạn làm việc với một nhóm các đối tượng trong một mảng, một danh sách v.v. thì có một yêu cầu thường gặp là sắp xếp danh sách đó. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các phần tử với các kiểu cơ bản như int, float, string v.v. nhờ sử dụng […]

Read More