Nền tảng Windows Phone 8

Windows Phone 8: Kiến trúc Phần cứng và Phần mềm

Windows Phone 8 là hệ điều hành di động đầu tiên sử dụng nhân Windows 8 NT, điều này mang lại sự hỗ trợ tốt hơn cho các trình điều khiển, đa phương tiện và cả khả năng đồ họa của các thiết bị. Thị trường ứng dụng di động toàn cầu Vai trò của […]

Read More