Metro Icon

Metro Studio – Bộ sưu tập icons đỉnh cao

Mấy hôm rồi vật vã với việc tìm các icon đẹp để làm demo, cuối cùng lại vớ được anh chàng này hay quá nên giới thiệu qua cho mọi người dùng thử. Metro Studio là một phần mềm cung cấp cho bạn một bộ sưu tập hơn 1700 icon khác nhau, và đặc biệt […]

Read More