CMS

Hướng dẫn cài đặt XAMPP

Bài viết trước chúng ta đã bàn đến sử phổ dụng của PHP trong thị trường web, đặc biệt là các framework, platform web nổi tiếng trên thế giới đều phát triển từ ngôn ngữ gọn nhẹ này. Bạn muốn bắt đầu với PHP trước tiên cần phải chuẩn bị môi trường phát triển. Thế […]

Read More

Bắt đầu với PHP và CMS

Theo thống kê mới nhất trên trends.builtwith.com, ba nền tảng căn bản được sử dụng cho các CMS (Content Management System – Hệ Quản trị Nội dung) lần lượt là: WordPress, Joomla! và Drupal. Ba CMS này đều là các Phần mềm Tự do Nguồn mở (Free and Open Source Software – FOSS) và phát […]

Read More