Blog

So sánh giữa Laravel và Phalcon

Gần đây mới xin được việc, công ty làm về Phalcon nên mình cũng dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về nó. Dù trước kia học Laravel là chủ yếu (nhưng xin việc mấy chỗ đó lại từ chối) nên mình dịch bài này để tìm hiểu và so sánh giữa 2 framework […]

  Read More
  nhị phân

  Cây nhị phân tìm kiếm – Cấu trúc dữ liệu

  Bài viết này sẽ giới thiệu và trình bày kiến thức về cây nhị phân tìm kiếm. (Bài viết tham khảo từ nguồn: Đỗ Xuân Lôi – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật- NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội). Định nghĩa Cây nhị phân tìm kiếm ứng với n khoá k1,…,kn là một […]

   Read More

   Các giải pháp triển khai Docker container trong một Docker container

   Docker container hiện được sử dụng phổ biến để dễ dàng tạo ra các application instance mà dễ triển khai và nhân rộng. Trong số các case, có một trường hợp đặc biệt đó là triển khai Docker container trong một Docker container khác. TL;DR: Tại sao? Một trong số những xuất phát kinh điển của case này […]

    Read More

    Dive in Linux: Phần 3 —Desktop Environment

    Bài viết trước đã làm rõ khái niệm bản phân phối. Câu hỏi nảy sinh sẽ là “dùng bản phân phối nào?”. Trả lời câu hỏi này sẽ đòi hỏi phải cân bằng giữa nhiều yếu tố: kho apt nào, phiên bản nhân Linux nào, cách các nhà phát triển bản phân phối cấu hình các gói […]

     Read More

     Dive in Linux – Phần 2: Các bản phân phối

     Trong bài trước, chúng ta đã lặn một chút vào khái niệm của phần mềm nhân có tên Linux. Chúng ta cũng đã biết qua về sự tồn tại của các bản phân phối và mối quan hệ dòng họ giữa chúng. Ở phần thứ hai này của loạt bài, chúng ta sẽ lặn sâu xuống hơn một […]

      Read More

      Dive in Linux — Phần một: Nhân và Bản phân phối

      Bạn PHẢI đọc chuỗi bài viết này Sẽ rất bất hạnh nếu bạn — người sẽ trở thành nhà phát triển phần mềm trong tương lai, mà lại không biết đến sự tồn tại của Linux, hay vẫn cho rằng nó là thứ biết thì rất tốt. Bởi chẳng chóng thì chầy bạn sẽ nhận […]

       Read More