Day: October 5, 2020

Lee Holloway – Hành trình suy sụp đến chạnh lòng của thiên tài coder trẻ tuổi

Hôm đó là thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019, Matthew Prince và Michelle Zatlyn, hai nhà đồng sáng lập công ty an ninh mạng Cloudflare, đứng cạnh nhau trên ban công nhìn xuống đám đông trong Sở giao dịch Chứng khoán New York. Quanh Prince là một loạt các ông lớn đứng đầu […]

    Read More