Day: September 18, 2020

Bài quyền Word Wrap

Ờ. Có một đoạn văn bản cho trước và một con số cho trước, cần ngắt đoạn văn bản ấy ra thành các dòng. Vị trí ngắt phải gần với con số hết mức có thể, làm sao cho mỗi dòng không dài hơn con số, và nếu có thể thì phải giữ được nguyên […]

    Read More

    Cách cài đặt iOS 14 và iPadOS 14 cho iPhone và iPad

    Các bản cập nhật mang đến trải nghiệm màn hình chính mới, nhiều tính năng bảo mật hơn và chế độ PiP cho tất cả các thiết bị. Đây là cách người dùng có thể thực hiện cài đặt iOS 14 (cũng như iPadOS 14) khi chúng được phát hành chính thức từ 0 giờ ngày 17/9. […]

      Read More