Day: September 14, 2020

Lý do bạn nên ngừng gửi ảnh trên iMessage

Điện thoại thông minh có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân? Đúng, chúng ta đều biết điều đó. Mới đây, một cảnh báo từ Facebook cho biết những thay đổi trên iOS 14 của Apple có thể làm giảm doanh thu từ quảng cáo. Dữ liệu vị trí là trọng tâm của vấn […]

    Read More