Day: September 11, 2020

Bài quyền Prime Factors

Prime Factors hay còn gọi là Bài toán Phân giải Thừa số Nguyên tố là một vấn đề nổi tiếng trong toán học. Bài toán này yêu cầu phân giải một số tự nhiên cho trước thành một tích của các số nguyên tố. Tương tự như Bowling Game, Prima Factors là một bài kata kinh điển của hoạt động Coding […]

    Read More

    Những dòng code đang cứu lấy loài voi

    Sự nỗ lực tuyệt vời của các công ty công nghệ đã mở ra một tia sáng cho loài voi vốn đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất từ trước đến nay. Số lượng voi trên toàn cầu đã giảm đến 97% trong thế kỷ qua vì nạn săn bắn lấy ngà […]

      Read More