Day: September 9, 2020

Bài quyền Bowling Game

Bowling Game là một bài kata kinh điển của hoạt động Coding Dojo. Bài kata này rất phù hợp để thực hành kỹ thuật TDD, Baby Steps và Refactoring. Về TDD TDD (Test Driven Development – Phát triển (mà trong đó việc phát triển) được lái bởi Kiểm thử) là một phương pháp tiếp cận để […]

    Read More

    Văn Đinh Hồng Vũ – cường nữ công nghệ tại Thung lũng Silicon

    Qua 3 lần gọi vốn, Elsa đã huy động được 12 triệu USD. Phía sau doanh nghiệp triệu USD này là một người phụ nữ đầy đam mê và khát vọng. Tôi gặp Văn Đinh Hồng Vũ, CEO ứng dụng Elsa tại nhà riêng ở Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Hồng Vũ là một phụ nữ có […]

      Read More