Tin tức mới

Day: September 3, 2020

“Design Pattern For Beginner” – Tài liệu Design Pattern cho người mới bắt đầu – Phần 1

Làm trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm, bạn đã từng gặp phải trường hợp như thế này?  Bạn làm qua nhiều dự án khác nhau và nhận ra rằng, trong những dự án đó, mình luôn dùng một phương pháp, cách làm theo một khuôn mẫu nào đó để giải quyết các vấn […]

    Read More