Tin tức mới

Day: August 28, 2020

Phân biệt 2 Http method: POST và PUT

Khi chúng ta viết các API thì chúng ta thường sử dụng phương thức POST để tạo dữ liệu còn PUT thì để cập nhật lại dữ liệu. Chúng ta cứ biết vậy và cứ code như thế rồi thấy nó chạy được. Nhưng có lần mình có viết nhầm tạo dữ liệu mình dùng […]

  Read More
  Lập trình căn bản

  Cẩm nang Lập trình căn bản cho người mới bắt đầu

  Giới thiệu Với sự phát triển nhanh chóng của ngành Công nghệ Thông tin trong những năm gần đây, nhu cầu nhân sự trong ngành này tăng mạnh ở cả quy mô thế giới lẫn Việt Nam. Học lập trình không còn là một lựa chọn xa lạ với nhiều thanh niên Việt Nam nữa. […]

   Read More