Tin tức mới

Day: July 1, 2020

Tạp chí lập trình Vol.5 tháng 6/2020

Quý bạn đọc thân mến, Phát triển sản phẩm theo tư duy Agile đã và đang là một xu hướng phổ biến ngày nay, chủ đề này đã được đề cập ở trong Vol 4 của Tạp chí Lập trình. Trong Vol 5 này, chúng ta sẽ cùng tiếp nối mạch đó bằng việc tìm […]

    Read More