Day: June 28, 2020

Thợ lành nghề

Thợ lành nghề #32: Giám sát liều lượng 9 – Rõ ràng là thế!

16/12/2004 …Tiếp nối phần trước Tháng 8 năm 1939, Hilter và Stalin kí kết hiệp ước đình chiến. Mặc dù hiệp ước giữa những kẻ thù cùng tư tưởng thật sự không được phổ biến với những người Cộng sản châu Âu và Mỹ, kết quả thực tế cho thấy vào cuối năm 1940 Liên […]

    Read More