Day: June 26, 2020

Thợ lành nghề

Thợ lành nghề #31: Giám sát liều lượng – Turn Off Force File

30/10/2004 …Tiếp tục phần trước Dự án Nimbus bắt đầu từ những tháng đầu tiên năm 1940. Đến giữa năm, khi người Đức tiến quân vào Paris, và trên khắp các vùng trời nước Ạnh bị phủ đen bởi các máy bay ném bom của Đức, General Leslie R. Groves và J. Robert Oppenheimer đã […]

    Read More