Day: June 24, 2020

Thợ lành nghề

Thợ lành nghề #30: Giám sát liều lượng (7) – Phòng trừng phạt

Khi năm 1939 dần trôi qua, và châu Âu chìm vào thời chiến tranh hỗn loạn, Trái Đất vẫn là trọng tâm trong quãng đường bay ngày càng thu hẹp khoảng cách của Clyde. Mặc dù xác suất va chạm vẫn còn khá nhỏ nhưng vẫn không ngừng tăng cao. Các thành viên của Đội […]

    Read More

    Agile Testing

    Ngay khi viết code, nhóm ứng dụng kĩ thuật Test-driven development (TDD) hay Behavior-driven development (BDD) để viết code kiểm tra trước khi thực thi. Việc làm này giúp cho việc kiểm thử diễn ra rất sớm và tất nhiên chi phí cho việc phát hiện lỗi và sửa lỗi ở giai đoạn này là […]

      Read More