Month: June 2017

HTTP – Responses

Sau khi nhận và phân tích thông điệp request, server sẽ phản hồi bằng một thông điệp HTTP response: Một dòng Status-line Không có hoặc có thêm các thành phần header (General|Response|Entity) và theo sau là các ký hiệu CRLF(Carriage Return Line Feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo). Một dòng trống […]

  Read More

  HTTP Request

  Một HTTP client (máy khách) gửi một HTTP request (yêu cầu) lên server (máy chủ) nhờ một thông điệp có định dạng như sau: Một dòng Request-line Không có hoặc có thêm các header (General|Request|Entity) theo sau bởi một ký hiệu CRLF (carriage return line feed – báo hiệu trở về đầu dòng tiếp theo) […]

   Read More

   HTTP – Tổng quan

   HTTP là một giao thức tầng ứng dụng (application-level) dùng trong các hệ thống thông tin phân tán, cộng tác và đa phương tiện (hypermedia). Kể từ năm 1990 đây là nền tảng căn bản để giao tiếp dữ liệu trên World Wide Web (WWW – VD: Internet). HTTP là một giao thức chung và […]

    Read More

    Hướng Đối tượng trong JavaScript cho người mới bắt đầu

    Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor), […]

     Read More

     Căn bản về đối tượng trong JavaScript

     Trong bài viết trước chúng ta đã xem xét các đối tượng trong JavaScript, bài viết này sẽ nói về những cú pháp căn bản của chúng và sẽ được tiếp xúc lại với một số đặc tính đã được biết đến trước đây, thật ra nhiều đặc tính bạn đã xử lý trước đó […]

      Read More