Tin tức mới

Day: July 17, 2013

Hướng dẫn tổ chức Coding Dojo

Coding Dojo là gì? Coding Dojo là một sự kiện mà nhóm nhà phát triển (developer) cùng nhau giải quyết một thử thách trong lập trình, họ tham gia vào hoạt động thực hành chủ tâm với mục tiêu cải tiến một kỹ năng nào đó trong không khí vui vẻ. Tại sao cần Coding […]

    Read More