Tin tức mới

[WP] Tạo Popup menu dùng Coding4Fun

(Tạp chí Lập trình) – Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách tạo một Popup menu tương tự như Popup menu trong HTML bằng cách sử dụng bộ toolkit Coding4Fun.

2. Coding4Fun Toolkit

Trước tiên, tôi xin giới thiệu về Coding4Fun. Đây là một bộ toolkit được phát triển bởi các chuyên gia: Jeff Wilcox, Thomas Claudius Huber, Kevin Marshall, Stephanie Hertrich… Bộ toolkit này bao gồm rất nhiều Control mới nhằm hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng Windows Phone một cách linh động và dễ dàng hơn. Điều tuyệt vời là nó hoàn toàn miễn phí! Dưới đây là danh sách các Control trong bộ toolkit này:

 • About Prompt
 • Chat Bubble
 • Chat Bubble TextBox
 • Color Hexagon Picker
 • Color Picker
 • Color Slider
 • Input Prompt
 • Message Prompt
 • Opacity Toggle Button
 • Password Prompt
 • Progress Overlay
 • Round Button
 • Round Toggle Button
 • Super Slider
 • TimeSpan picker
 • Toast Prompt

Các bạn có thể tải bộ toolkit này tại địa chỉ http://coding4fun.codeplex.com/releases/view/104763. Có 3 phiên bản cho bạn lựa chọn gồm có phiên bản cho Windows 8, Windows Phone 8 và Windows Phone 7. Ở đây tất nhiên ta sử dụng phiên bản dành cho Windows Phone 8. Bạn tải về và giải nén để sử dụng.

2. Tạo Popup menu

Trước tiên, bạn hãy tạo một Project WP8. Tiếp theo ta sẽ thêm tham chiếu đến Conding4Fun.Toolkit.Control cho Project này. Nhấn bạn chuột phải vào mục Reference trong menu Solution bên tay phải, chọn Add Reference. Trong cửa sổ hiện ra, bạn nhấn [Browse…] rồi trỏ đến file Coding4Fun.Toolkit.Control trong thư mục Coding4Fun Toolkit mà bạn đã tải về về và giải nén. Sau đó nhấn OK.

Tiếp theo, bạn tạo giao diện cho ứng dụng rất đơn giản như sau:


Chỉ có một Button, khi nhấn vào Button này thì Popup sẽ hiện ra. Chuyển sang phần code xử lý sự kiện. Trong MainPage.xaml.cs, bạn khai báo thư viện để sử dụng trong chương trình:

using Conding4Fun.Phone.Controls;

Sau đó, bạn code sự kiện của Button như sau:

private void btnShow_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
	AboutPrompt about = new AboutPrompt();
	about.Title = "My Popup Menu";
	about.Footer = "Popup by Đào Đức";
	about.VersionNumber = "Version 1.0";
	about.Body = new TextBlock { Text = "nnWecome to http://tapchilaptrinh.vn/ nn", TextWrapping = TextWrapping.Wrap};
	about.Completed += about_Completed;
	about.Show();
}

private void about_Completed(object sender, PopUpEventArgs<object, PopUpResult> e)
{
	MessageBox.Show("Good job");
}

Vậy là xong rồi! Hãy chạy chương trình và xem kết quả:


Trên đây tôi đã sử dụng About Prompt control trong bộ toolkit Coding4Fun để tạo Popup menu đơn giản. Trong các bài viết tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu thêm về các control còn lại trong bộ công cụ thú vị và bổ ích này! Chúc vui vẻ! Coding 4 Fun!!!!

Tải code mẫu tại đây:PopUp

                                    Đào Văn Đức

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *