Tin tức mới

Day: May 9, 2013

[WP8] Xây dựng ứng dụng đọc tin RSS

(Tạp chí Lập trình) – Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một ứng dụng đọc tin RSS. Nếu bạn còn chưa quen thuộc với RSS thì xin đọc qua ở đây trước khi chúng ta tiếp tục với bài viết. Khi xây dựng ứng dụng đọc tin RSS, chúng […]

Read More