Tin tức mới

Day: April 6, 2013

Xác định phông chữ từ ảnh

[TapChiLapTrinh] Bạn thích một kiểu chữ nào đó và muốn dùng nó cho tiêu đề, nội dung, khẩu hiệu, v.v. nhưng oái ăm thay kiểu chữ mà bạn thích lại nằm trên một bức ảnh. Hoặc giả như bạn rất thích chữ viết của một ai đó, có thể là của chính bạn nhưng bạn […]

Read More