Day: April 3, 2013

Splash Screen và Extended Splash Screen trên Windows Phone 8

Tạp chí Lập trình – Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về Splash Screen và Extended Splash Screen trên một ứng dụng WP8 và cách tạo một splash screen cho ứng dụng của riêng bạn. 1. Định nghĩa Splash Screen và Extended Splash Screen là hình ảnh hiển thị trên […]

    Read More