Tin tức mới

Day: April 2, 2013

Bản địa hóa ứng dụng Windows Phone 8 XAML – Phần 1

Tạp chí Lập trình – Tác giả bài blog này là Dan Zucker – quản lý chương trình (Program Manager) trong nhóm phát triển Windows Phone. Đây là Phần 1 của một loạt bài gồm hai phần. Phần 1 sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu hơn về các mô hình chuẩn của việc […]

Read More