Tin tức mới

Day: November 20, 2012

Nguồn: imrl.usu.edu

[Kata] Cộng số La Mã

Giới thiệu CodersDojoSweden, tổ chức ở Linköping, tìm kiếm một bài biểu diễn đủ đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Thomas Nilsson đã đưa ra bài cộng số La Mã. Mô tả vấn đề “Là một kế toán, Tôi muốn cộng các số La Mã tự động bởi vì làm việc đó bằng […]

Read More