Tin tức mới

Gói là gì?

  1. Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng
  2. Đối tượng là gì?
  3. Lớp là gì?
  4. Kế thừa là gì?
  5. Giao diện là gì?
  6. Gói là gì?
  7. Câu hỏi và bài tập

Một gói (package) là một vùng không gian được dùng để tổ chức một nhóm các lớp và các giao diện có liên quan với nhau. Về mặt khái niệm bạn có thể coi các gói giống như những thư mục khác nhau trên máy tính của bạn. Bạn có thể lưu các trang HTML trong một thưc mục, ảnh ở một thư mục khác, và các đoạn mã hoặc ứng dụng ở một thư mục khác nữa. Bởi vì các phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Java có thể bao gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn các lớp riêng biệt, nên cần thiết phải lưu trữ mọi thứ ngăn nắp bằng cách đặt các lớp và giao diện có liên quan với nhau vào trong gói các gói.

Nền tảng Java cung cấp một thư viện khổng lồ các lớp (một tập các gói) phù hợp cho việc sử dụng trong các ứng dụng của riêng bạn. Thư viện này được biết đến với tên gọi “Giao diện lập trình ứng dụng” (Application Programming Interface) hoặc ngắn gọn là “API”. Các gói này đại diện cho các công việc phổ biến nhất gắn với các mục đích lập trình chung. Ví dụ: đối tượng String chứa các đặc điểm và hành vi của các chuỗi kí tự; một đối tượng File cho phép lập trình viên dễ dàng tạo, xóa, kiểm tra, so sánh hoặc chỉnh sửa một tệp tin nào đó trong hệ thống tệp tin, một đối tượng Socket cho phép tạo và sử dụng các kết nối mạng. Các đối tượng GUI khác nhau điều khiển các nút, hộp chọn (checkbox) và các những thứ khác liên quan tới giao diện đồ họa người dùng. Có hàng nghìn lớp để bạn lựa chọn. Điều này cho phép bạn – người lập trình viên – tập trung vào việc thiết kế các ứng dụng thay vì tập trung vào cơ sở hạ tầng cần thiết để nó hoạt động.

Mô tả API của nền tảng Java (Java Platform API Specification) chứa danh sách đầy đủ của tất cả các gói, các giao diện, các lớp, các trường, và các phương thức được cung cấp bởi nền tảng Java SE. Hãy mở trang web này bằng trình duyệt của bạn và đánh dấu nó lại. Đối với một lập trình viên, nó sẽ trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng nhất.

Bài được dịch từ nguồn  docs.oracle.com

Trans-team: PhúDĐ, NgọcNT, ĐạtDĐ, SơnĐH, HàĐT, ChàmNM

Sinh viên FPT Aptech Hà Nội

5 thoughts on “Gói là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *