Tin tức mới

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

  1. Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng
  2. Đối tượng là gì?
  3. Lớp là gì?
  4. Kế thừa là gì?
  5. Giao diện là gì?
  6. Gói là gì?
  7. Câu hỏi và bài tập

Nếu trước đây bạn chưa từng sử dụng một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào, bạn sẽ cần phải tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản trước khi bạn có thể bắt tay vào viết bất kỳ một dòng lệnh nào. Loạt bài này sẽ giới thiệu với bạn về các khái niệm đối tượng, lớp, thừa kế, giao diện, gói. Trong mỗi bài viết chúng ta sẽ nói về việc những khái niệm này có liên quan như thế nào trong thế giới thực, đồng thời cũng giới thiệu về cú pháp của ngôn ngữ lập trình Java.

Đối tượng là gì?

Đối tượng là một một gói phần mềm bao gồm các trạng thái và hành vi có liên quan. Đối tượng phần mềm thường được sử dụng để mô phỏng các đối tượng trong thế giới thực mà bạn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Bài học này sẽ gải thích việc các trạng thái và hành vi được trình bày như thế nào trong một đối tượng, đồng thời giới thiệu khái niệm về bao gói dữ liệu cũng như giải thích lợi ích của việc thiết kế phần mềm theo cách này.

Lớp là gì?

Một lớp là một bản thiết kế hoặc bản mẫu mà từ đó chúng ta sẽ tạo ra các đối tượng. Trong phần này chúng ta sẽ định nghĩa một lớp nhằmmô phỏng các trạng thái và hành vi của một đối tượng trong thế giới thực. Chúng ta sẽ cố gắng tập trung vào những vấn đề cơ bản, giúp ta thấy được việc một lớp đơn giản sẽ mô phỏng các trạng thái và hành vi như thế nào.

Kế thừa là gì?

Kế thừa cung cấp một cơ chế mạnh mẽ và tự nhiên để sắp xếp và tổ chức một phần mềm. Phần này sẽ giải thích việc làm thế nào mà các lớp có thể kế thừa các trạng thái và hành vi từ lớp cha của nó,và đồng thời cũng trình bày cách để cho một lớp kế thừa từ một lớp khác bằng cách sữ dụng cú pháp đơn giản của ngôn ngữ lập trình Java.

Giao diện là gì?

Một giao diện là một bản giao ước giữa một lớp với thế giới bên ngoài. Khi một lớp triển khai một giao diện thì nó sẽ đảm bảo việc cung cấp các hành vi đã được trình bày bởi giao diện đó. Phần này sẽ định nghĩa một giao diện đơn giản và giải thích về những thay đổi mà một lớp bất kỳ cần phải tiến hành khi triển khai giao diện này.

Gói là gì?

Gói là một không gian tên nhằm giúp cho việc tổ chức các lớp và giao diện một cách hợp lý. Đặt các đoạn mã lệnh trong các gói sẽ giúp ta quản lý các dự án phần mềm lớn dễ dàng hơn. Phần này giải thích lý do tại sao điều này là hữu ích, và giới thiệu với bạn về Giao diện Lập trình Ứng dụng (API – Application Programming Language) được cung cấp bởi nền tảng Java.

Câu hỏi và bài tập

Hãy dùng các câu hỏi và bài tập có trong phần này để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các khái niệm đối tượng, lớp, kế thừa, giao diện, và gói.

Bài được dịch từ nguồn  docs.oracle.com

Trans-team: PhúDĐ, NgọcNT, ĐạtDĐ, SơnĐH, HàĐT, ChàmNM

Sinh viên FPT Aptech Hà Nội

6 thoughts on “Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: