Day: September 18, 2012

Tin mới ngày 18-9-2012

PC World – Sinh viên Việt Nam sẽ được cọ xát với các cuộc thi ATTT quốc tế Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA), đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017), trong đó mục tiêu lớn nhất […]

    Read More