Day: August 28, 2012

Tin mới ngày 28-8-2012

ICTPress – 8 bài học CNTT từ Thế vận hội London 2012 Các ứng dụng, hạ tầng và bí quyết công nghệ đã làm nên tiếng thăm một kỳ thế vận hội sẽ mang lại các bài học giá trị cho các CIO khi hoạch định các dự án CNTT. 8 bài học dưới đây […]

    Read More