transition

Hiệu ứng Shakira

Hiệu ứng Shakira? Chào các bạn, “Coding is cool” là câu khẩu hiệu của Tạp Chí Lập Trình, tuy nhiên, tôi biết rằng việc Lập trình có đôi khi là nhàm chán, nhất là đối với những người vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận những dòng code mới. Nhằm tạo một chút vui […]

Read More