Chủ đề khác

Tái cấu trúc mã nguồn: Trừu tượng hóa

Bao gói các trường của lớp để ép người dùng phải dùng thông các cách truy xuất dán tiếp như các phương thức. Việc bao gói dữ liệu giúp tăng tính an toàn của dữ liệu, che dấu dữ liệu, … read more

Tin mới ngày 14-9-2012

Hà Nội Mới – Microsoft Visual Studio 2012 định nghĩa lại cách phát triển ứng dụng hiện đại Ngày 13/9, Microsoft Việt Nam chính thức ra mắt Visual Studio 2012 và .NET Framework 4.5, giải pháp phát triển tích hợp … read more