Monthly Archives: June 2014

5 món đồ chơi dạy trẻ nhỏ học lập trình

Trẻ em học lập trình có rất nhiều những lợi ích khác nhau, và có cách để dạy lập trình cho trẻ em dễ dàng hơn những gì chúng ta nghĩ. Nhưng mọi người cho rằng trẻ em đã phải học nhiều lắm rồi, hãy để họ có thời gian vui chơi. Đúng hãy để cho trẻ em vui chơi. Nhưng chúng ta có cách và công cụ để trẻ em vẫn chơi mà lại học được lập trình. Trong bài viết này tác giả giới thiệu cho chúng ta về năm món trong những đồ chơi này.

đọc tiếp