Tháng: Tháng Mười 2012

Tái cấu trúc mã nguồn

Khái niệm Mỗi người có một khái niệm tái cấu trúc mã nguồn (code refactoring) khác nhau, và khi chuyển ngữ sang tiếng việt, thì việc tìm một thuật ngữ chính xác càng khó hơn. Ở đây tôi xin chuyển nghĩa từ refactoring thành tái cấu trúc và chọn định nghĩa của Martin Fowler: Tái […]

Read More

Nghề lập trình và những sự thật ít người biết tới

Lập trình là một công việc như thế nào? Có phải lập trình viên là những người tối ngày ngồi trước màn hình máy tính? Cứ code giỏi thì sản phẩm sẽ tốt? … Lập trình là một lĩnh vực mà nếu không phải trong nghề thì thật khó thấu hiểu những nỗi “trần ai” […]

Read More

Quản lý Rủi ro trong Dự án phần mềm

Rủi ro là việc không thể tránh khỏi trong quá trình triển khai một dự án phần mềm trong thực tế, rủi ro có thể gặp phải ở bất kể quá trình nào của một dự án. Tôi xin giới thiệu với các bạn một chút kinh nghiệm bản thân về phương pháp mà tôi […]

Read More