Tháng: Tháng Bảy 2012

JavaScript và lập trình hướng đối tượng [2]

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những cách thức cơ bản để tạo các đối tượng trong JavaScript. Tuy nhiên một vấn đề rắc rối cho những cách thức đó là sự phiền hà khi phải làm việc với một lô các đối tượng tương tự nhau về phương thức cũng như thuộc […]

Read More

Đọc sách siêu tốc

Sách là nguồn tri thức vô tận và vô cùng quý giá của nhân loại. Vì thế, để có được nguồn tri thức này, đọc sách là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, những trí thức trong tương lai. Tuy nhiên, một người muốn học sâu hiểu […]

Read More

JavaScript và lập trình hướng đối tượng [1]

Tại sao lại là JavaScript? Nếu như theo dõi các xu hướng phát triển ứng dụng nói chung cũng như các nền tảng phát triển ứng dụng có giao diện người dùng nói riêng hẳn các bạn cũng có thể nhận ra một xu thế khá nổi bật và gần như sẽ hội tụ về […]

Read More

Nguồn gốc các cử chỉ giao tiếp hàng ngày

Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường sử dụng rất nhiều cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, nhưng nguồn gốc của chúng chắc hẳn không được nhiều người biết đến. Dưới đây là 6 cử chỉ phổ biến nhất của con người và những câu chuyện thú vị về chúng. Bắt tay Bắt tay là […]

Read More

Kỹ năng mềm là gì?

“Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới…” Ngày nay, nếu bạn để ý các […]

Read More